K1 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

K1 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

K1 Yetki Belgesi Nedir?

K1 Yetki Belgesi, sahip olduğunuz araçlarla yurt içi nakliye işi yapmayı düşünenlerin alması gereken belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 8. maddesinde, K1 yetki belgesi ticari amaçla eşya/yük taşımacılığı yapacaklara verilmesi gereken yetki belgesi olarak tanımlanmaktadır. K1 yetki belgesi sadece gerçek kişilere ve tüzel kişilere verilmektedir. Şirketler için 75, şahıslar için 25 ton kapasite şartı uygulanmaktadır. Ticari bir amaçla taşımacılık planlanıyorsa mutlaka K1 Yetki belgesi alınmalıdır. Yetki belgesi alınacak olan araçların şahsın veya tüzel kişiliğin öz malı olması şartı bulunmaktadır. 3’ncü kişiler üzerine kayıtlı araçlar için k yetki belgesi alabilmeniz mümkün değildir.

K1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

K1 yetki belgesi almak isteyenler için almanız gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar şu şekildedir;

 • Gerçek kişiler adına başvurularda;
  • Başvuru sahibinin kendisi tarafından yazılmış, cep telefonu numarasının da belirtildiği ve imzalandığı başvuru dilekçesi
 • Tüzel Kişiler adına başvurularda;
  • Firma yetkilisinin kendi tarafından yazılmış, yetkilinin numarası, kaşe ve imzasının bulunduğu başvuru dilekçesi
 • Taşıt kartı işlem formu
 • Gerçek kişiler için kendilerinin adli sicil kaydı, tüzel kişilerde ise firma ortakları ve firmayı temsille yetkili kişilerin adli sicil kaydı
 • Tüzel kişi başvurularında firmayı temsille yetkili olan kişilerin noter onaylı veya asıl imza sirkülerinin fotokopileri
 • Tüzel kişiler için üzerinde “nakliyecilik” ibaresinin bulunduğu Ticaret odası faaliyet belgesi
 • Tüzel kişiler için taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ve sermayesi
 • Gerçek ve tüzel kişiler kendi adına kayıtlı en az 35 ton eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal ticari taşıtların ruhsat fotokopisi
 • Firmanın bulunduğu merkeze ait kira kontratı veya tapu kaydının fotokopisi

K1 yetki belgesi aldıktan sonra sizlerde U-ETDS ‘ye dâhil olmak ve K1 yetki belgesi ile gerçekleştireceğiniz U-ETDS gönderimlerinizi nasıl yapacağınız hakkında bilgi almak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.