D2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

D2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

D2 Nedir?

D2, ticari amaçla otobüs ile yolcu taşımacılığı yapmak isteyen işletmelere verilen yetki belgelerinin bir türünün ismidir. A, B, C, D, ve K gibi harflerle temel kategorilere ayrılan bu belgeler, verildiği organizasyonun neleri ve nasıl taşıyabileceğini göstermektedir. Spesifik olarak D2 yetki belgesi, yurt içinde tarifesiz olarak bir noktadan bir noktaya belirli bir grup yolcunun otobüs ile taşınması amacı ile alınan belge türüdür.

D2 Yetki Belgesi Nedir?

D2 yetki belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtiçinde tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen bir yetki belgesidir.  D1, D2, D3 ve D4 olarak dört farklı kategoriden oluşan D türü yetki belgesi yolcu taşımacılığını kapsayan belgelerdir. D1 yetki belgesi, ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara, D2 yetki belgesi, ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara, D3 yetki belgesi, hususi olarak kendi personelinin taşımasını yapacaklara ve son olarak da D4 yetki belgesi, kayıtlı olduğu il içerisinde veya 100 kilometre mesafeye kadar şehirlerarası olarak tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilmektedir.

D2 yetki belgesi ile “Arızi” olarak isimlendirilen belirli zaman tarifeleri olmayan tarifesiz seferler gerçekleştirilebilmektedir. Yurt içerisinde şehir içi veya şehirler arasında yolcu taşımacılığı yapılabilir. Bu belge, önceden belirlenmiş yolcuları başlangıç noktasından alarak varış noktasına ve tekrar başlangıç noktasına götürmek olarak adlandırılan mekik seferler düzenlenmesine imkan vermektedir.

Burada belirtilmesi gereken önemli nokta, D2 yetki belgesi ile yapılacak yolcu taşımalarında aynı araç ile tüm güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması şarttır. Yol boyunca yolcu indirilemez veya bindirilemez. Bu yetki belgesi kapsamında düzenlenecek olan seferlerde her yolcu için bilet düzenlenmemekte olup sadece tek bir taşıma sözleşmesi ve faturası düzenlenmektedir.

D2 yetki belgesi ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapılamayacağı da belirtilmelidir.

D2 Belgesi Nasıl Alınır?

D2 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca ortak, yönetici ve sahiplerinin aktif vergi mükellefi olması, en az 30.000 Türk Lirası işletme sermayesine sahip olması ve belli suçlardan sabıka kayıtlarının olmaması şartları aranmaktadır.

Taşıt filosu olarak 10 yaşından büyük olmayan ticari taşıtlar ile en az 75 koltuk kapasitesine sahip olmaları da gerekmektedir. D2 yetki belgesine sözleşmeli araçlar da kaydedilebilmektedir. Ancak bu sözleşmeli araçlar işletme özmalının iki katını geç

D2 Yetki Belgesi Başvuru

D2 yetki belgesi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmektedir. Dolayısıyla bu belge için başvurular da bakanlığa yapılmaktadır. Başvuru sırasında talep edilecek belgeler şu şekildedir :

 • Yetki belgesi başvuru formu
 • Ticaret sicil gazetesi kuruluş, iştigal, sermaye ve temsil ilzamı belirtir aslı veya örneği
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak için faaliyet belgesinde uygun Nace kodunun bulunması.
 • Temsil ve İlzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri
 • Ortak, yönetici ve sahiplere ait nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
 • Ortak, yönetici ve sahiplere ait adli sicil belgesi
 • Merkez ofisin bulunduğu yerin tapu fotokopisi, kira ise kira sözleşmesi
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 • Şirket adına kayıtlı, ticari olmak kaydıyla geçerli muayeneleri yapılmış araçların trafik ve tescil belgesi örnekleri
 • Kayıtlı olunan vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi
 • Araçlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin asılları
 • Belge harcı olarak 19.414 TL, her araç için araç kart bedeli olarak 63 TL (Belirtilen ücretler her sene değişmektedir. Başvurmadan önce güncel ücretler öğrenilmelidir.)

D2 Yetki belgesine sahipseniz veya sahip olmayı düşünüyorsanız, Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen U-ETDS sistemine giriş yapmak için U-ETDS Giriş sayfamızı ziyaret ediniz.